Liên hệ

Địa chỉ:

284 Lê Duẩn - Phường Thắng Lợi - TP. Pleiku - Tỉnh Gia Lai

Email:

vyhtdnf001@gmail.com

Điện thoại:

0905 748 879